Menu

I. Podmínky používání, osobní údaje a šíření obchodních sdělení


Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele a veřejnost

V naší společnosti dbáme na to, abychom všechny osobní údaje svých dodavatelů a veřejnosti zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy v této oblasti.


Tato informace o zpracování osobních údajů, připravená s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zároveň s ohledem na související předpisy, objasňuje, které osobní údaje o našich dodavatelích a veřejnosti (dále také jako „subjekty údajů“) shromažďujeme v rámci naší činnosti a jak tyto údaje zpracováváme a chráníme.


1) Kdo jsme a naše kontaktní údaje

Jsme společnost DRFG Home s.r.o., IČO: 141 00 495, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126684, a ve vztahu ke svým dodavatelům a veřejnosti vystupujeme v rámci zpracovávání jejich osobních údajů jako správce osobních údajů.


2) Které údaje zpracováváme

Při využívání služeb našich dodavatelů a v rámci kontaktu s veřejností zpracováváme různé osobní údaje, které je možné obecně rozdělit do následujících kategorií:3) Jak údaje využíváme

Osobní údaje subjektů údajů tj. veřejnosti, dodavatelů – fyzických osob, členů statutárních orgánů dodavatelů, oprávněných nebo kontaktních osob dodavatelů, příjemců a odesílatelů korespondence, shromažďujeme a využíváme v souladu s platnými právními předpisy pro více účelů, zejména:Jako záruku dodržování našich závazků jsme zároveň zabezpečili, že osobní údaje budou použity výhradně pro stanovený účel anebo pro zákonný a slučitelný účel, přičemž tato pravidla se aplikují na každý z uvedených účelů. Zároveň zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí, mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací. Dále také prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování.


4) Jaké údaje sdílíme

Osobní údaje subjektů údajů sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery způsobem, jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zabezpečujících přiměřenou ochranu osobních údajů.Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.


5) Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání se svými osobními údaji. Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, může uplatnit níže uvedená práva (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: home@drfg.cz, anebo (iii) písemně na adrese Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno. Budeme se snažit odpovědět co nejdříve, vždy však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení žádosti konkrétního subjektu údajů. V případě pochybností o totožnosti subjektu údajů jej můžeme požádat o dodatečné ověření totožnosti.


Platné právní předpisy a Nařízení přiznávají subjektům údajů zejména:6) Odkud máme osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od subjektů údajů. Osobní údaje uchováváme výhradně na serverech společnosti či u našich důvěryhodných partnerů.


7) Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování. Obecně platí, že osobní údaje využíváme a uchováváme po dobu:8) Změny těchto informací

Znění těchto informací jsme oprávněni měnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelu a prostředku zpracovávání. Práva subjektů údajů vyplývající z těchto informací anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám pravidel způsobilým ovlivnit práva subjektů údajů, vhodným způsobem je na to s dostatečným předstihem upozorníme.


Cookies

Na webu společnosti DRFG Home (www.drfg-home.cz) se využívá následujících funkcí Google Adwords, Skliku a Facebooku. Detailní informace o Cookies naleznete zde >
Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs
Další možností odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/
Možnost odhlášení se z používání souborů cookie Google Analytics je zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


II. Cookies


1) ÚVOD

Společnost DRFG Home s.r.o.., IČ:141 00 495, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka126684, vystupuje jako správce osobních údajů zpracovávaných při provozu těchto webových stránek. Své případné dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete směřovat na e-mailovou adresu home@drfg.cz.


2) JAKÝM ZPŮSOBEM DOCHÁZÍ KE SBĚRU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1) CO JSOU COOKIES

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na počítači uživatele. Soubory cookies jsou standardní funkcí většiny webových aplikací a zajišťují funkčnost a často zlepšení výkonu online služeb, jakož i poskytování informací majitelům těchto online služeb o Vašem prohlížení. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, neboť se do nich ukládají uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webových stránek. Ukládání souborů cookies může subjekt údajů sám upravit v nastaveních webového prohlížeče. Subjekt údajů může dále existující soubory cookies vymazat, případně zakázat ukládání cookies třetích stran. Cookies jsou zpracovávány po dobu 1 roku.


2.2) CO JSOU PIXEL ZNAČKY

„Pixelové značky“ (také známé jako bóje či pixely) jsou malé bloky kódů instalované na webové stránce, aplikaci či reklamě (či je tyto kódy vyvolávají), které mohou zjistit určité informace o zařízení či prohlížeči jako jsou například typ zařízení, typ operačního systému, typ prohlížeče a jeho verze, navštívené stránky, čas návštěvy, odkazující stránky, IP adresa a dalších podobné údaje. Pixely mohou dále zjistit rovněž informace o cookies, které zajišťují jedinečnou identifikaci zařízení. Pixely představují způsob, jakým mohou třetí strany nastavit a číst soubory cookies v prohlížeči z naší domény, a sbírat tak informace o návštěvnících této domény. Pixely jsou zpracovávány po dobu 1 roku.


V souvislosti s užíváním těchto webových stránek máte dále zejména následující práva:3) JAK A K JAKÝM ÚČELŮM COOKIES VYUŽÍVÁME

Využíváme provozní cookies, které jsou nutné pro provoz našich webových stránek. Tyto cookies na Vašem zařízení ukládají pouze Vaše individuální nastavení, které ovlivní vzhled a provoz našich webových stránek. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na řádný provoz našich webových stránek.
Využíváme analytické cookies, které pro nás zpracovává společnost Google LLC. Analytické cookies nám pomáhají sledovat základní statistické údaje využívání našich webových stránek, především pak informace, kolik uživatelů navštívilo jednotlivé stránky společnosti a v jakém čase. Tyto cookies identifikují uživatele unikátním číslem, a to pouze z toho důvodu, abychom mohli sloučit přístupy na jednotlivé stránky jedním uživatelem, a získali tak vypovídající statistické údaje. Tyto cookies jsou zpracovány pro statistické účely (anonymizovaně), a nejsou nám proto předávány žádné informace o Vašem konkrétním chování. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů na řádném fungování webových stránek a analýze jejich návštěvnosti. Cookies a pixelové značky zpracovávají společnosti Google LLC, Seznam.cz, a.s., The Rubicon Project Ltd., Yieldlab AG a Facebook Ireland Ltd. Cookies jsou zpracovávány především za účelem našich marketingových činností a umožní nám analyzovat chování na našich webových stránkách.


4) NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.