Menu
home Pro investory

Investujte
do developerských projektů s přidanou hodnotou

Chci Investovat
square-image
first icon

Zaměření na výstavbu rezidenčních, výrobních a logistických projektů

second icon

Roční zhodnocení až 9 % s minimální garancí 7 % p.a.

third icon

Očekávaná hodnota vlastního kapitálu fondu v roce 2023 je 700 mil. Kč.

O fondu

Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je investiční fond určený zkušeným a sebevědomým investorům, kteří chtějí zhodnocovat své prostředky prostřednictvím podílu na developerských projektech. Preferuje plně připravené a středně velké projekty, které mohou být okamžitě zahájeny, a také pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením.

Projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi pečlivě dohlíží na realizaci projektů od začátku do konce. Tím je zajištěno maximální zhodnocení fondu. Minimální částka pro investici do fondu je 1 milion CZK nebo 43 tisíc EUR.

Chci investovat
O fondu

Investiční strategie

O vše se postaráme za vás, vy si užíváte výnos

first step

Vložte své prostředky do fondu
a staňte se investorem.

second step

Sledujte postup výstavby projektu
a jeho dokončení.

third step

Očekávejte výnos z dokončení
a prodeje projektu

Investiční strategie

Výnos fondu je generován růstem hodnoty nemovitostí během výstavby a jejich následným prodejem. Doporučený investiční horizont fondu je 5 let. Diverzifikace nemovitostí přispívá k dlouhodobé stabilitě výkonnosti fondu a růstu vloženého kapitálu.

Fond aktivně ovlivňuje podobu projektů, průběh stavby, financování a budoucí tržní hodnotu díky své účasti od počátku projektu až do prodeje. Na realizaci projektů spolupracuje s partnery, kteří mají zkušenosti v oblasti výstavby a financování developerských projektů a sdílí stejnou filozofii a hodnotové postoje.

Investiční akcie

Investoři mohou dosáhnout atraktivního zhodnocení svých investic prostřednictvím Investičních akcií (IA).
Zakladatel fondu je tak vysoce motivován k úspěšné realizaci projektu. V případě nižší výkonnosti fondu mají držitelé Investičních akcií (IA) garantovaný minimální výnos 7 % p.a. do výše fondového kapitálu připadajícího na Výkonnostní investiční akcie (VIA I) vlastněné zakladatelem fondu.

Investiční akcie

Proč investovat s námi

DRFG je zřizovatelem fondů pod značkou Czech Fund

Proč investovat s námi
  • Výnos až 9 % p.a., garantovaný výnos 7 % p.a.
  • Riziko diverzifikováno do segmentově a regionálně rozmanitých projektů
  • Externí nezávislé valuace od renomovaných mezinárodních společností
  • Fond je kontrolován administrátorem, depozitářem a regulován ČNB
  • Spolupráce s kvalitními partnery, dodavateli a předními bankami
  • Zkušený tým pro kontrolu výstavby a finančního řízení projektů

Upozornění pro investory

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.


Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle AVANT IS, nebo zasláním požadavku na info@avantfunds.cz.


Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@avantfunds.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.


Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.


Více informací najdete pod tímto odkazem Důležité informace o fondech pro investory | Avant (avantfunds.cz)